University of Valencia logo Logo del portal

  • Investigadora

Horitzó 2020 és el principal instrument per a finançar la recerca a Europa durant el període 2014-2020.

La participació en Horitzó 2020 pot oferir importants oportunitats de finançament, a més de l'experiència de formar part d'un consorci multinacional on compartir coneixement en projectes ambiciosos:

ECT-2017-0277 (PROA-H2020-UV)
 

ECT-2017-0277 Programa «PROmoción y Apoyo de Proyectos H2020 en la Universitat de València». Proa-H2020-UV, és una iniciativa finançada amb 250.000€ pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats dins de la convocatòria d'Accions de Dinamització d'Europa Xarxes i Gestors - Europa Centres Tecnològics de 2017, del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, 2013-2016.

La finalitat del programa és reforçar la secció d'R+D+I internacional de la Universitat de València (UV) com a estructura de suport per a la comunitat universitària, amb l'objectiu de incrementar les tornades econòmiques provinents del Programa Marc d'R+D+I de la Unió Europea, H2020, a través d'una major participació de la comunitat investigadora i de la millora de taxa d'èxit dels projectes presentats.

Les temàtiques d'Horitzó 2020 s'estructuren al voltant de tres objectius principals, anomenats "pilars": generar ciència excel·lent, crear lideratge industrial i abordar els reptes socials.

La web de la Comissió Europea dedicada a Horitzó 2020 conté tota la informació disponible sobre aquest programa.

El Portal del Participant és el web oficial de la Comissió Europea on es publiquen les convocatòries de propostes d'Horitzó 2020.

Horitzó 2020 s'executa mitjançant programes de treball. Es poden descarregar del Portal del Participant.

La web CORDIS de la Comissió Europea conté informació detallada sobre els projectes finançats pels programes marc europeus, a més d'un servei de cerca de socis.

 

HORITZÓ 2020

I - CIÈNCIA EXCEL·LENT
1.- Consell Europeu d'Investigació
2.- Tecnologies futures i emergents (FET)
3.- Accions Marie Curie
4.- Infraestructures d'Investigació
II - LIDERATGE INDUSTRIA
1.- Lideratge en tecnologies industrials i de capacitació
  • Tecnologies de la informació i de la comunicació
  • Nanotecnologies
  • Materials avançats
  • Biotecnologia
  • Fabricació i transformació avançades
  • Espai
2.- Accés al finançament de risc
3.- Innovació en les pime
III - REPTES SOCIALS
1.- Salut, canvi demogràfic i benestar
2.- Seguretat alimentària, agricultura sostenible, recerca marina i marítima, i bioeconomia
3.- Energia segura, neta i eficient
4.- Transport intel·ligent, ecològic i integrat
5.- Acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres
6.- Europa en un món canviant. Societats inclusives, innovadores i reflexives
7.- Societats segures. Protegir la llibertat i la seguretat d'Europa i dels seus ciutadans
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy