University of Valencia logo Logo Office of Vice-Principal for Research, Office of the Vice-principal for Innovation and Transfer Logo del portal

D'igual manera que les activitats de recerca i de transferència de coneixement pròpiament dites, la divulgació d'aquestes activitats, i dels resultats que se n’han obtingut, constitueix també un objectiu estratègic de la Universitat de València.

La divulgació de la ciència, pe les seues especials característiques, requereix mitjans i personal especialitzat que permeten transmetre adequadament conceptes molt complexos, amb una metodologia ajustada al públic objectiu a què es dirigeix.

La Universitat de València disposa de diversos instruments de divulgació científica, que es complementen i es potencien entre si, coordinats sota les directrius generals del Vicerectorat de Recerca i Política Científica:

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i). Càtedra de Divulgació de la Ciència: duu a terme accions tan diferents com ara exposicions, documentals, audiovisuals, col•loquis, conferències, taules rodones, activitats per a joves estudiants de secundària i batxillerat, convocatòries de premis i, en conclusió, qualsevol activitat que tinga com a conseqüència obrir camins a la difusió de la cultura científica.
  • RODERIC (Repositori d'Objectes Digitals per a l'Ensenyament, la Recerca i la Cultura): és el repositori institucional de la UV. Es concep com una finestreta única per a l'accés i la difusió de la producció digital de la UV. RODERIC respon al compromís de la UV amb el moviment d'accés obert al coneixement adquirit amb la seua adhesió a la Declaració de Berlín (30 de setembre de 2008).
  • Infouniversitat, secció Ciència: és el periòdic digital de la UV, amb una secció especialitzada en ciència.
  • Mediauni, canal Recerca: és la plataforma de ràdio i televisió de la UV, amb un canal especialitzat en recerca.
  • Revista Mètode: és una publicació trimestral de divulgació de la ciència, publicada simultàniament en espanyol i en català. El seu objectiu és fer arribar la ciència a la societat, fomentant el debat i la reflexió crítica sobre qüestions d'actualitat científica.
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy