Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Per tal de contribuir a conscienciar sobre la importància de les bones pràctiques que minimitzen el risc de contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’entorn universitari, sorgeix Les 3 emes. Iniciativa per a la promoció de conductes segures davant la Covid-19 entre l’estudiantat de la Universitat de València. És una iniciativa del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, gestionada pel Sedi, que convida l’estudiantat interessat a contribuir a difondre les mesures de protecció front a la Covid-19, basades en el rigor científic, formant-se i participant en una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat universitària. El títol recorda les tres mesures de prevenció bàsiques: higiene de mans, ús correcte de la mascareta i metres de distància.

Pot inscriure’s l’estudiantat de grau de la Universitat de València. La inscripció és gratuïta, les places són limitades i es pot obtindre el reconeixement d’1,5 crèdits ECTS per participació.
 

FASES

  1. Formació

Les persones inscrites rebran una formació en línia, de 5 hores de duració, sobre què és la Covid-19, transmissió i riscos, prevenció en espais universitaris, fonts d’informació i notícies falses, comunicació per a la sensibilització i bones pràctiques. A càrrec de professorat expert en la matèria: Jose Maria Martín Moreno, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València; José Luis Alfonso Sánchez, cap del Servei d’Epidemiologia de l’Hospital General Universitari; Miguel Ángel Toledo Peralta, cap de secció del Servei de Prevenció de la Universitat de València; Anna Juan Roch, periodista i responsable de comunicació de l’Institut d’Investigació de la Fe; Fani Grande Serrano, periodista i especialista en comunicació, i Laura Guzmán, cap de secció del Servei d’Informació i Dinamització.

La formació es durà a terme a través d’Aula Virtual els dies 24 i 25 de setembre, en torn de matí i de vesprada (es podrà escollir torn fins a esgotar el nombre màxim de participants per torn):

  • Torn de matí: dijous 24 de setembre, de 10 a 13 h, i divendres 25 de setembre, de 10 a 12 h.
  • Torn de vesprada: dijous 24 de setembre, de 17 a 20 h, i divendres 25 de setembre, de 16 a 18 h.
  1. Campanya de sensibilització

Participació en els punts d’informació que s’instal·laran en els tres campus, del 29 de setembre al 22 d’octubre, per dur a terme les accions de sensibilització i promoció de conductes segures davant la Covid-19 previstes en la formació. L’estudiantat haurà de dedicar 20 h a aquesta fase del programa. Per a això, haurà d’escollir 10 torns de 2 hores cadascun, distribuïts de dilluns a dijous en horari de matí (de 10 a 12 h) i de vesprada (de 16 a 18 h) mitjançant l’aplicació posada a disposició a tal efecte.


INSCRIPCIONS

La inscripció estarà oberta en el següent formulari, des del 18 de setembre a les 9 h fins al 22 de setembre a les 12 h. La participació és gratuïta, les places són limitades per cada centre i s’adjudicaran seguint l’ordre d’inscripció. Es crearà una llista d’espera amb les persones que s’hagen inscrit i no hagen obtingut plaça per cobrir les baixes que es puguen produir.

DESENVOLUPAMENT DE LES 3 EMES

Les persones inscrites i admeses rebran un correu electrònic de confirmació el 22 de setembre a partir de les 14:00, en el qual se'ls demanarà que accedisquen a un formulari per a triar el torn de formació (matí o vesprada). Els estudiants que no trien el torn de formació abans del 23 de setembre a les 10:00, no quedaran definitivament admesos i la seu plaça serà oferida a les sol·licituds en llista d'espera.

Els estudiants acceptats que hagen confirmat la seua participació, triant el torn de formació, rebran un correu el 24 de setembre, a les 14 hores, amb indicacions per a elegir l’horari de presència en els punts d’informació. Podeu consultar ací les instruccions per a efectuar l’elecció.

Punts d'Informació: distribució de participants per torns


CERTIFICACIÓ

Els certificats de reconeixement d’1,5 crèdits ECTS s’enviaran des del Sedi una vegada es verifique l’efectiva participació en les dues fases de la iniciativa.