Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Les 3 emes: promoció de conductes segures davant la Covid-19

Per tal de contribuir a conscienciar sobre la importància de les bones pràctiques que minimitzen el risc de contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’entorn universitari, en el curs 2020-2021 sorgeix Les 3 emes. Iniciativa per a la promoció de conductes segures davant la Covid-19 entre l’estudiantat de la Universitat de València. És una iniciativa del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, gestionada pel Servei d'Informació i Dinamització (Sedi), que convida l’estudiantat interessat a contribuir a difondre les mesures de protecció front a la Covid-19, basades en el rigor científic, formant-se i participant en una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat universitària. El títol recorda les tres mesures de prevenció bàsiques: higiene de mans, ús correcte de la mascareta i metres de distància.

 

Curs 2020-2021


FASES

  1. Formació

Les persones inscrites rebran una formació en línia, de 5 hores de duració, sobre què és la Covid-19, transmissió i riscos, prevenció en espais universitaris, fonts d’informació i notícies falses, comunicació per a la sensibilització i bones pràctiques. A càrrec de professorat expert en la matèria: Jose Maria Martín Moreno, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València; José Luis Alfonso Sánchez, cap del Servei d’Epidemiologia de l’Hospital General Universitari; Miguel Ángel Toledo Peralta, cap de secció del Servei de Prevenció de la Universitat de València; Anna Juan Roch, periodista i responsable de comunicació de l’Institut d’Investigació de la Fe; Fani Grande Serrano, periodista i especialista en comunicació, i Laura Guzmán, cap de secció del Servei d’Informació i Dinamització.

La formació es durà a terme a través d’Aula Virtual els dies 24 i 25 de setembre, en torn de matí i de vesprada (es podrà escollir torn fins a esgotar el nombre màxim de participants per torn):

  • Torn de matí: dijous 24 de setembre, de 10 a 13 h, i divendres 25 de setembre, de 10 a 12 h.
  • Torn de vesprada: dijous 24 de setembre, de 17 a 20 h, i divendres 25 de setembre, de 16 a 18 h.
  1. Campanya de sensibilització

Participació en els punts d’informació que s’instal·laran en els tres campus, del 29 de setembre al 22 d’octubre, per dur a terme les accions de sensibilització i promoció de conductes segures davant la Covid-19 previstes en la formació. L’estudiantat haurà de dedicar 20 h a aquesta fase del programa. Per a això, haurà d’escollir 10 torns de 2 hores cadascun, distribuïts de dilluns a dijous en horari de matí (de 10 a 12 h) i de vesprada (de 16 a 18 h) mitjançant l’aplicació posada a disposició a tal efecte.
 

CERTIFICACIÓ

Els certificats de reconeixement d’1,5 crèdits ECTS s’enviaran des del Sedi una vegada es verifique l’efectiva participació en les dues fases de la iniciativa.