Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

AJUDES PER A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ PRECOMPETITIUS (2014)

  - Sol·licitud

  - Memòria del projecte d'Investigació (model)

  - El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 13 de maig a les 24 hores.


  - Llistats provisionals de sol·licituds ADMESES, PENDENTS de subsanament i DENEGADES (Data de Publicació: 5 de juny de 2014).

  NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds o les reclamacions s'hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (El termini finalitza a les 23:59 hores del dia 15 de juny de 2014)


  - Resolució amb els llistats definitius de sol·licituds ADMESES i DENEGADES (Data de Publicació: 20 d'octubre de 2014).