Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

ICTS-RES

La Xarxa Espanyola de Supercomputació Ampliada (RES) és una infraestructura distribuïda inclosa en el Mapa d'Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) nacional, segons la seua composició vigent per acord del Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació de 2014.

El RES està format per diferents nodes de supercomputació, que es pot ampliar amb nous nodes que proporcionen un valor afegit a la xarxa:

  • Barcelona Supercomputing Center‐Centre Nacional de Supercomputació BSC-CNS (Node MareNostrum, Minotaure & Altix)
  • Centre de Supercomputació i Visualització de Madrid CesViMa-UPM (Node Magerit)
  • Institut d'Astrofísica de Canàries (Node LaPalma)
  • Universitat de Cantàbria (Node Altamira)
  • Universitat de Màlaga (Node PabloPicasso)
  • Universitat de València (Node Tirant)
  • Universitat de Saragossa (Node Caesaraugusta)
  • Institut Tecnològic de Canàries (Node Atlante)

El RES presta servei, de manera transparent i independent de la localització geogràfica dels superordinadors instal•lats, a tots els grups de recerca amb necessitats de càlcul intensiu.

En concret, el node Tirant de la UV està format per una sèrie d'ordinadors interconnectats entre si per una xarxa de baixa latència. Dins dels supercomputadors, Tirant es classifica com un de memòria distribuïda.

Més informació del node Tirant

Vista lateral del node Tirant