Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Horitzó 2020 és el principal instrument per a finançar la recerca a Europa durant el període 2014-2020.

La participació en Horitzó 2020 pot oferir importants oportunitats de finançament, a més de l'experiència de formar part d'un consorci multinacional on compartir coneixement en projectes ambiciosos.

Horitzó Europa és el proper programa marc de la UE de recerca i innovació per al període 2021-2027.

Estructura Preliminar d'Horitzó Europa 2021-2027

Missions en Horitzó Europa

Partenariats Europeus en Horitzó Europa

 

HORITZÓ 2020 (2014-2020)

Estructura d'Horitzó 2020

 

Les temàtiques d'Horitzó 2020 s'estructuren al voltant de tres objectius principals, anomenats "pilars": generar ciència excel·lent, crear lideratge industrial i abordar els reptes socials.

El web de la Comissió Europea dedicat a Horitzó 2020 conté tota la informació disponible sobre aquest programa.

El Portal del Finançament és el web oficial de la Comissió Europea on es publiquen les convocatòries de propostes d'Horitzó 2020.

Horitzó 2020 s'executa mitjançant programes de treball. Es poden descarregar del Portal del Finançament.

El web CORDIS de la Comissió Europea conté informació detallada sobre els projectes finançats pels programes marc europeus.

 

HORITZÓ 2020

I - CIÈNCIA EXCEL·LENT
1.- Consell Europeu d'Investigació
2.- Tecnologies futures i emergents (FET)
3.- Accions Marie Curie
4.- Infraestructures d'Investigació
II - LIDERATGE INDUSTRIAL
1.- Lideratge en tecnologies industrials i de capacitació
  • Tecnologies de la informació i de la comunicació
  • Nanotecnologies
  • Materials avançats
  • Biotecnologia
  • Fabricació i transformació avançades
  • Espai
2.- Accés al finançament de risc
3.- Innovació en les pime
III - REPTES SOCIALS
1.- Salut, canvi demogràfic i benestar
2.- Seguretat alimentària, agricultura sostenible, recerca marina i marítima, i bioeconomia
3.- Energia segura, neta i eficient
4.- Transport intel·ligent, ecològic i integrat
5.- Acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres
6.- Europa en un món canviant. Societats inclusives, innovadores i reflexives
7.- Societats segures. Protegir la llibertat i la seguretat d'Europa i dels seus ciutadans