Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Horitzó Europa és el principal instrument per a finançar la recerca i la innovació a Europa durant el període 2021-2027.

La participació en Horitzó Europa pot oferir importants oportunitats de finançament, a més de l'experiència de formar part d'un consorci multinacional on compartir coneixement en projectes ambiciosos.

Les convocatòries específiques naixen dels Programes de Treball de cada apartat. Els publicats fins a la data es troben al Portal del Finançament.

Estructura d'Horitzó Europa 2021-2027

Missions en Horitzó Europa

Partenariats Europeus en Horitzó Europa