University of Valencia logo Logo Department of Social Work and Social Services Logo del portal

Convocatòria d'eleccions a Representants al Consell del Departament

  • November 20th, 2023
Image de la noticia

En compliment de la normativa vigent, recollida en els estatuts de la Universitat de València i en el reglament de règim intern del Departament de Treball Social i Serveis Socials, es convoquen eleccions de Representants al Consell del Departament per al dia 30 de novembre de 2023 - PDI no doctor a temps parcial, personal investigador en formació, PAS i estudiants -

Convocatòria electoral

Calendario electoral

Proclamación provisional candidaturas colegio electoral PDI

Proclamación provisional candidaturas colegio electoral PTGAS

Proclamación provisional candidaturas colegio electoral PIF

Proclamación provisional candidaturas colegio electoral Estudiantes

Proclamación definitiva candidaturas colegio electoral PDI

Proclamación definitiva candidaturas colegio electoral PTGAS

Proclamación definitiva candidaturas colegio electoral PIF

Proclamación definitiva candidaturas colegio electoral Estudiantes