foto Alicia Forment Aliaga
ALICIA FORMENT ALIAGA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA INORGÀNICA
Departament: Química Inorgànica
(9635) 44419
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 13:30 a 15:00. DESPACHO 2.1.4 ICMUV
Anual
Dijous de 16:15 a 17:45. DESPACHO 2.1.4 ICMOL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València