foto Cristina Aragones Jerico
CRISTINA ARAGONES JERICO
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9639) 37987
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:30. 1P16
Segon quadrimestre
Divendres de 08:00 a 11:00. 1P16
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València