foto Cristina Aragones Jerico
CRISTINA ARAGONES JERICO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9639) 37987