foto Francisco Javier Alvarez Hornos
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ HORNOS
PDI Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.2.12 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València
(9635) 43736
Asignatures impartides i modalitats docents
34753 - Mecànica de fluidsPràctiques
34756 - Bases de l'enginyeria química IILaboratori, Pràctiques, Teoria
34781 - Projecte fi de grau en Enginyeria QuímicaTreball fi d'estudis
36485 - Depuració d'aire i gestió de residusPràctiques, Teoria
44432 - Fenòmens de transportPràctiques, Teoria
44438 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44442 - Processos biotecnològicsPràctiques, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 12:00 a 13:00. 4.2.12 (ETSE)
Segon quadrimestre
Divendres de 11:00 a 14:00. 4.2.12 (ETSE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València