foto Alejandro Liberos Mascarell
ALEJANDRO LIBEROS MASCARELL
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
Universitat de València - ETSE Dept. d'Enginyerua Electrònica Despatx 2.2.16, Av. Universitat, s/n E-46100 Burjassot
43335
Biografia

Soc doctor en Enginyeria Electrònica per la Universitat Politècnica de València, (UPV), Màster en Enginyeria de Sistemes Electrònics i Enginyer Tècnic de Telecomunicació per la mateixa universitat. La meua tesi doctoral “Mathematical modeling approaches for the diagnosis and treatment of reentrant atrial tachyarrhythmias” es va desenvolupar dins del programa FPU del Ministeri d'Educació i durant la mateixa vaig fer una estada d'investigació en la Universitat d'Oxford (el Regne Unit). Vaig realitzar períodes d'investigació postdoctoral en l'Institut ITACA (UPV) i el Servei de Cardiologia de l'Hospital GU Gregorio Marañón havent obtingut una beca postdoctoral competitiva de la Generalitat Valenciana.
La meua investigació s'ha centrat en augmentar el coneixement dels mecanismes de desencadenament i manteniment de les arrítmies cardíaques, en el desenvolupament d'eines i instrumentació de diagnòstic basades en aquest coneixement i en la introducció d'estes tècniques en la pràctica experimental i clínica. Fruit d'este treball de recerca traslacional vaig ser cofundador de Corify Health Care S.L.
Actualment soc professor en el Dept. d’Enginyeria Electrònica de la Universitat de València i desenvolupe la meua investigació en el COMMLAB.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPACHO 2.2.16 (ETSE-UV)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València