foto Ana Marcet Herranz
ANA MARCET HERRANZ
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:30 a 15:00. EP 06
Primer quadrimestre
Dijous de 13:30 a 15:00. EP 06
Segon quadrimestre
Dimarts de 13:30 a 15:00. EP 06
Segon quadrimestre
Dijous de 13:30 a 15:00. EP 06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs