foto Sergio Casas Yrurzum
SERGIO CASAS YRURZUM
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43557
Asignatures impartides i modalitats docents
34661 - Enginyeria del programari ILaboratori
34666 - Matemàtica discreta i lògicaLaboratori
34673 - Projecte fi de grauTreball fi d'estudis
34751 - InformàticaLaboratori, Pràctiques, Teoria
34844 - Projecte final de grau en Enginyeria MultimèdiaTreball fi d'estudis
34846 - SimulacióLaboratori
34881 - Expressió gràficaLaboratori
42603 - ProgramacióLaboratori, Teoria
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Patents, Programari i Bases de dades