foto Sergio Casas Yrurzum
SERGIO CASAS YRURZUM
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43557
Asignatures impartides i modalitats docents
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Patents, Programari i Bases de dades