foto Elisabet Mora Perez
ELISABET MORA PEREZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 19:00. 4P12
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:30 a 18:30. 4P12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València