foto Josefa Fombuena Valero
JOSEFA FOMBUENA VALERO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
28191
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 19:00. 1D26.
Segon quadrimestre
Dijous de 16:00 a 19:00. 1D26.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València