foto Laura Piqueras Ruiz
LAURA PIQUERAS RUIZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMACOLOGIA
Departament: Farmacologia
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 12:00 a 13:30. FACULTAD DE FARMACIA. DESPACHO 73 DENTRO DEL LABORATORIO DE FARMACODINAMIA
Anual
Divendres de 12:00 a 13:30. FACULTAD DE FARMACIA .DESPACHO 73 DENTRO DEL LABORATORIO DE FARMACODINAMIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València