foto Maria Asuncion Hernandez Fernandez
MARIA ASUNCION HERNANDEZ FERNANDEZ
PDI Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9616) 25428
Asignatures impartides i modalitats docents
35801 - MàrquetingPràctiques
35802 - Estratègia de màrquetingPràctiques
35871 - Pràctiques externesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
40100 - Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d'un nou producteSeminaris, Teoria
40105 - Missatge i planificació de mitjansTreballs en grup, Aula Informàtica
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimecres de 09:30 a 12:30. OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València