foto Alicia Marti Climent
ALICIA MARTI CLIMENT
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9639) 83831
Biografia

És Doctora en Llengua i literatura catalana per la Universitat de València i treballa com a contractada doctora al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. És tutora de Pràcticum i de TFG dels graus de Mestre/a en Educació Infantil i en Primària, i imparteix classes al Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària, en el qual també dirigeix TFM. De 2015 a 2019 ha estat directora de la revista Allioli, Quaderns de l'Ensenyament del País Valencià (ISSN 1576-0197), fundada el 1979, amb un tiratge de 21.000 exemplars que es distribueixen entre el professorat i els centres valencians de tots els nivells educatius.
Forma part del Grup de recerca Interacció i Ensenyament de Llengües (GIEL), coordina la Unitat d'Educació Multilingüe (UEM) de la Universitat de València, i també és membre de la Xarxa cooperativa d'Experiències TIC per a l'ensenyament en valencià Un entre tants, de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL) i de l’equip de treball ICE UAB – SERCLE sobre el català a l’ensenyament, coordinat per Comajoan, Birello, Manresa i Subarroca.

Les seues línies de recerca giren al voltant de la didàctica de la llengua i la literatura, les TIC com a recurs educatiu, l'educació lingüística en entorns plurilingües i l'ensenyament de la gramàtica. Ha participat en diversos projectes i grups d'innovació educativa i investigació sobre les dificultats d'escriptura, l'autobiografia lingüística, les pràctiques dels docents, l'ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana oral i la poesia oral improvisada, entre d'altres. Ha coordinat diversos projectes d'innovació educativa: TIC, TAC, TAP. Projectes de lengua i literatura (UV-SFPIE_RMD18-841879), L’ús educatiu del vídeo en la formació de mestres (UV-SFPIE_PID19-1094441), El vídeo en l’educació superior. Pràctiques innovadores audiovisuals en la formació de docents (UV-SFPIE_PID-1352182), Tecnologia educativa en la didàctica de la llengua i la literatura. Pràctiques innovadores en l'àmbit universitari (UV-SFPIE_PID-1635114), La tecnologia educativa en l'ensenyament de la llengua i la literatura a l'àmbit universitari (UV-SFPIE_PID-2073736).

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 11:00. SP2 02
Primer quadrimestre
Dilluns de 14:00 a 15:00. MONTEOLIVETE
Primer quadrimestre
Dimecres de 14:00 a 15:00. MONTEOLIVETE
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 13:00. SP2 02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs