foto Luis Robledo Diaz
LUIS ROBLEDO DIAZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 18:00 a 19:30. 3D12
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. 4D06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs