foto Rosa Maria Fonfria Vivas
ROSA MARIA FONFRIA VIVAS
PDI-Col.laborador/A
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9639) 83145
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 15:00. DESPATX 3.26 FIP.
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 15:00. DESPATX PROFESSORAT HGV
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.