foto Ramon Vicente Cirilo Gimeno
RAMON VICENTE CIRILO GIMENO
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Secretari/a d' Institut Universitari
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Instituto de Robotica, despacho 1.1.8. Departamento de Informática, Despacho 2.3.15
(9635) 43569
Biografia

Ramon Vicente Cirilo Gimeno, llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de València (1993) i Doctor en Informàtica per la Universitat de València (any 2015). Actualment treballa com a professor titular d'escola universitaria (2002), adscrit al Departament d'Informàtica i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València. És membre del grup de recerca LISITT que pertany a l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) des de l'any 1992. Les seues àrees d'investigació es centren en els àmbits de Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS), Sistemes d'Informació i Bases de dades. En aquests àmbits, ha participat en projectes de recerca nacionals (OASIX, SEGURA, ARENA) i internacional (ARTIS, SERTI, ARTS, GRASP, e-Safety), on ha col·laborat amb diferents funcions: gestió de projectes, coordinador tècnic, consultor i desenvolupador. Recentment ha participat en diversos projectes de millora tecnològica en la gestió de la documentació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i en el projecte CENIT OASIS per a la millora de la seguretat i la mobilitat en autopistes. Ha estat membre del grup eSafety Observers (consultoria europea en temes de eSafety) entre el 2005 i el 2010.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 08:30 a 11:30. DESPACHO 1.1.8 IRTIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum