foto Elia Saneleuterio Temporal
ELIA SANELEUTERIO TEMPORAL
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Facultat de Magisteri - Despatx EP.03 Avda. Els Tarongers, 4; 46022 València (Espanya)
(9616) 25353
Biografia

Elia Saneleuterio és doctora en Literatura Espanyola, llicenciada en Filologia Hispànica, mestra en Educació Infantil i màster de Recerca en Didàctiques Específiques, especialitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

Ha treballat en tots els nivells educatius des d’Educació Infantil fins a postgrau; ha impartit docència presencial i virtual en titulacions diverses d'universitats espanyoles, com ara la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Católica de Valencia o la Universidad CEU Cardenal Herrera. A l’estranger, entre d’altres destinacions ha estat professora visitant a la Università di Bologna (Itàlia), Uniwersytet Wrocławski (Polònia), University of California, Berkeley (Estats Units), Universidade do Minho (Portugal), Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en La Paz (Bolívia), Rutgers University, Newark (USA) i Université de Reims Champagne-Ardenne (França).

Des de 2012 és professora de Magisteri al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. És autora de diverses monografies, com Evolución de las corrientes y estilos literarios (2015) o Modalización lírica y construcción simbólica en la poesía de J. Hierro (2012). Entre les seues línies de recerca actuals destaca el seu interès per l’animació infantil, la didàctica del símbol i qüestions de gènere en l'aprenentatge de la literatura, d'una banda, i d'altra la revisió i correcció de textos com a part del desenvolupament de la llengua escrita, aplicant innovacions docents basades en les TIC, l’aprenentatge col·laboratiu de l’ortografia i l'e-avaluació orientada a l'aprenentatge.

És la directora del grup d'investigació TALIS i de diversos congresos internacionals (XXIX AEGS, CICELI).

Altres perfils:

Asignatures impartides i modalitats docents
33606 - Llengua espanyola per a mestresTeòric-Pràctic
33640 - Pràctiques escolars en l'educació infantil IPràctiques externes
33641 - Pràctiques escolars en l'educació infantil IIPràctiques externes
33642 - Pràctiques escolars en l'educació infantil IIIPràctiques externes
33643 - Treball final de grau: Mestre/a en Educació InfantilTreball fi d'estudis
40523 - Complements per a la formació disciplinar en l'especialitat de llengua castellana i literaturaTeòric-Pràctic
40564 - Pràcticum: especialitat de llengua castellana i literaturaPràctiques externes
42258 - Treball fi de màster: especialitat de llengua castellana i literaturaTreball fi d'estudis
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València