foto Elia Saneleuterio Temporal
ELIA SANELEUTERIO TEMPORAL
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Facultat de Magisteri - Despatx EP.03 Avda. Els Tarongers, 4; 46022 València (Espanya)
(9616) 25353
Biografia

Elia Saneleuterio és doctora en Literatura Espanyola, llicenciada en Filologia Hispànica, mestra en Educació Infantil i màster de Recerca en Didàctiques Específiques, especialitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

Ha treballat en tots els nivells educatius des d’Educació Infantil fins a postgrau; ha impartit docència presencial i virtual en titulacions diverses d'universitats espanyoles, com ara la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Católica de Valencia o la Universidad CEU Cardenal Herrera. A l’estranger, entre d’altres destinacions ha estat professora visitant a la Università di Bologna (Itàlia), Uniwersytet Wrocławski (Polònia), University of California, Berkeley (Estats Units), Universidade do Minho (Portugal), Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en La Paz (Bolívia), Rutgers University, Newark (USA), Université de Reims Champagne-Ardenne (França), Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana) i University of Glasgow (Regne Unit).

Des de 2012 és professora de Magisteri al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. És autora de diverses monografies, com La palabra subterránea. Emblemas y arquetipos en la poesía de José Hierro (Universitat d'Alacant, 2024), Símbolos de la fragmentación en los últimos libros de José Hierro (2022, Premio de Investigación Universidad de Córdoba), Evolución de las corrientes y estilos literarios (2015) o Modalización lírica y construcción simbólica en la poesía de J. Hierro (2012). Ha coordinat els volums En homenaje a la amapola. Estudios sobre José Hierro tras diez años de ausencia (Anthropos, 2012), La agencia femenina en la literatura ibérica y latinoamericana (Iberoamericana-Vervuert, 2020), Femenino singular. Revisiones del canon literario iberoamericano contemporáneo (Universidad de Salamanca, 2021), Innovación y nuevos enfoques en la enseñanza de la lengua, la literatura y la cultura hispanas: experiencias prácticas para llevar al aula (PUV, 2024), Miradas feministas en el aula de literatura: experiencias, propuestas y relecturas (PUV, 2024) y La rosa incómoda. Lecturas e identidades femeninas en la literatura contemporánea (Comares, 2024). Entre les seues línies de recerca actuals destaca el seu interès per l’animació infantil, la didàctica del símbol i qüestions de gènere en l'aprenentatge de la literatura, d'una banda, i d'altra la revisió i correcció de textos com a part del desenvolupament de la llengua escrita, aplicant innovacions docents basades en les TIC, l’aprenentatge col·laboratiu de l’ortografia i l'e-avaluació orientada a l'aprenentatge.

És la directora del grup d'investigació TALIS i de diversos congresos internacionals (XXIX AEGS, CICELI). És membre dels grups de recerca MiRed i PoGEsp, des d'on participa en projectes competitius del Ministeri i la GVA.

Té reconeguts tres quinquennis docents i dos sexennis d'investigació (2006-2012 i 2023-2018).

Poden trobar-se les seues publicacions en ORCID, ResearchGate, Dialnet, GoogleScholar, etc., i també al final d'aquesta pàgina.

Altres perfils:

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 13:30 a 15:30. EP 03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos