foto Silvia Rueda Pascual
SILVIA RUEDA PASCUAL
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
ETSE Despacho 1.3.7
(9635) 44123
Biografia

Directora i professora del Departament d’Informàtica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV). Soc Enginyera Informàtica i Doctora per la Universitat de València.

Actualment centre la meua recerca a l’àmbit de l’Enginyera del Programari, Qualitat de Software i la Construcció de sistemes d’informació mitjançant el paradigma de desenvolupament de software dirigit per models.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 10:00 a 13:00. DESPACHO 1.3.7-ETSE-U.V DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs