foto Silvia Rueda Pascual
SILVIA RUEDA PASCUAL
PDI Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
ETSE Despacho 1.3.7
(9635) 44123
Biografia

Directora i professora del Departament d’Informàtica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV). Soc Enginyera Informàtica i Doctora per la Universitat de València.

Actualment centre la meua recerca a l’àmbit de l’Enginyera del Programari, Qualitat de Software i la Construcció de sistemes d’informació mitjançant el paradigma de desenvolupament de software dirigit per models.

Asignatures impartides i modalitats docents
34661 - Enginyeria del programari IPràctiques, Teoria
34886 - Enginyeria del programariPràctiques, Teoria
34909 - Projecte fi de grau en Enginyeria TelemàticaTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs