foto Maria Teresa Canet Giner
MARIA TERESA CANET GINER
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
(9638) 28875
Biografia

És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials; doctora en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la Universitat de València, Espanya. Ha sigut co-directora del Màster Oficial
de Direcció i Gestió de Recursos Humans, oferit per la Universitat de València.
La seua especialització docent i investigadora s'enfoca en l'àrea de la Direcció Estratègica, en
particular del procés estratègic en la implementació, així com en l'aproximació d'aquestes
qüestions a l'estudi dels diversos Models d'Excel·lència. Ha centrat també una part de
la seua investigació en els estudis de gènere en relació amb l'estratègia, així com en la relació entre
l'estratègia i la problemàtica dels RH en l'empresa. Ha dirigit 10 tesis doctorals i diferents
treballs de recerca i de fi de màster, concentrats en dos programes: el màster d'Estratègia i
el màster de Direcció i Gestió de RH. Se l'ha reconegut un sexenni d'investigació.
Ha realitzat estades d'investigació en universitats nacionals (Universitat d'Alacant) i
estrangeres (Aston University, Manchester Metropolitan University). Ha sigut convidada a impartir
conferències i seminaris en diferents universitats estrangeres com la Universitat Regional de
Blumenau (el Brasil) o la Universitat del Nord en Barranquilla (Colòmbia), sent especialment
destacada la que va impartir com a Conferència d'Obertura Oficial del Congrés Anual de Ciències
Econòmiques celebrat a San José (Costa Rica) en 2008.
Ha publicat en revistes tant espanyoles com internacionals (Journal of OrganizationalChange
Management, Service Business, ServiceIndustries Journal, Total Quality Management & Business
Excellence, European Business Review o Innovar Journal.).
Ha participat en fòrums internacionals i nacionals i entre els materials docents
publicats destaca un manual editat per Cívitas en 1998 i que va ser utilitzat com a text de referència
en moltes de les Escoles de Relacions Laborals d'Espanya.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 14:30. 1C03
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 10:30. 1C03
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:30. 1C03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València