foto Vladimir Essau Martinez Bello
VLADIMIR ESSAU MARTINEZ BELLO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
(9616) 25473