Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

.
.
.
 

Destacats

Contractació de professorat
Mobilitat outgoing
Mobilitat incoming
Museu d'Història de l'Escola

Segueix-nos

 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  imatge de la noticia

  Aquest grau ofereix una formació universitària i professional que els garanteix l’habilitació per a l’exercici del magisteri. La preparació que reben els permet comprendre tot allò relacionat amb l’educació i les capacita per a dissenyar i desenvolupar accions i programes formatius en escolars de 0 a 6 anys. L’objectiu principal és contribuir a l’educació dels infants, no sols ajudant-los en el seu desenvolupament personal i social, sinó també afavorint el seu aprenentatge. L’estudiantat rep la formació didàctica bàsica i específica en totes les àrees i les disciplines establertes en l’etapa de l’educació infantil. A més, coneix els principis organitzatius i de gestió d’escoles, i també els processos de desenvolupament físic, emocional i intel·lectual...

 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  Perfil

  Aquest grau habilita per a exercir la professió de mestre/a en educació infantil l’etapa compresa entre els 0 i els 6 anys d’edat. El desenvolupament professional d’aquests titulats i titulades se centra en l’educació formal, és a dir, en les escoles, si bé els seus coneixements didàctics i pedagògics, a més de les seues competències, els permeten dissenyar i desenvolupar accions educatives en àmbits extraescolars. La formació del títol és clarament professional i s’ha de destacar la presència de tallers multidisciplinaris i de matèries instrumentals com l’adquisició de llengües o de principis matemàtics. 

 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional de mestre/a en educació infantil.
  • La Facultat ofereix la formació perquè els estudiants que acaben el grau en Mestre/a en Educació Infantil obtinguen el reconeixement equivalent del nivell C1 en valencià i en castellà i del B1 en anglès. Aconseguir aquest reconeixement és necessari per a l’expedició del títol de grau.
  • Els estudiants d’aquest grau tenen pràctiques professionals obligatòries de gairebé un curs complet, distribuïdes en primer, tercer i quart cursos. Aquestes pràctiques es duen a terme a les escoles del sistema educatiu valencià i exigeixen una dedicació a temps complet.
  • Els graus en Mestre/a en Educació Infantil i Mestre/a en Educació Primària comparteixen 13 assignatures que representen 84 crèdits comuns, fet que facilita l’obtenció dels dos títols. 
 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 300
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià, Francès
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/grau_infantil
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,571
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.7,63
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Magisteri
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, 446021 València (València)
  963 864 490 Geolocalització
 • Grau en Mestre/a en Educació Infantil
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,2
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,2
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,2
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,2
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Mestre/a en Educació Primària
  imatge de la noticia

  Aquest grau ofereix una formació universitària i professional que habilita per a l’exercici del magisteri. La preparació que es rep permet comprendre tot allò relacionat amb l’educació i capacita per a dissenyar i desenvolupar accions i programes formatius en escolars de 6 a 12 anys. L’objectiu principal és contribuir a l’educació dels infants, no sols en el seu desenvolupament personal i social, sinó també afavorint el seu aprenentatge. L’estudiantat rep la formació didàctica bàsica i específica en les àrees i les disciplines establertes en l’etapa de primària. A més, coneix els principis organitzatius i de gestió d’escoles, i també els processos de desenvolupament físic, emocional i intel·lectual propis de l’edat.

 • Grau en Mestre/a en Educació Primària
  Perfil

  Aquest grau habilita per a exercir de mestre/a en educació primària, l’etapa entre els 6 i els 12 anys d’edat. El desenvolupament professional d’aquests titulats se centra en l’educació formal, és a dir, en les escoles, si bé els seus coneixements didàctics i pedagògics, a més de les seues competències, els permeten dissenyar i desenvolupar accions educatives en àmbits extraescolars. La formació és clarament professional i s’ha de destacar l’èmfasi en les matèries instrumentals de matemàtiques, de ciències i de les dues llengües oficials.

  Mencions
  • Especialista en Arts i Humanitats / Especialista en Audició i Llenguatge / Especialista en Ciències i Matemàtiques / Especialista en Educació Física / Especialista en Educació Musical / Especialista en Llengua Estrangera (anglès o francès) / Especialista en Pedagogia Terapèutica / Especialista en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

  L’accés a la menció d’Especialista en Educació Musical exigeix una prova de nivell de la qual estaran exempts els qui tinguen el grau mitjà dels ensenyaments de música o equivalent. L’accés a la menció d’Especialista en Llengua Estrangera exigeix que s’acredite un nivell B2 d’anglès o de francès.

 • Grau en Mestre/a en Educació Primària
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional de mestre/a en educació primària. Les mencions d’especialista en Llengua Estrangera (anglès), en Educació Musical, en Educació Física, en Pedagogia Terapèutica i en Audició i Llenguatge habiliten per a les corresponents especialitats docents del cos de mestres d’infantil i de primària.
  • La Facultat afavoreix la formació per obtenir el reconeixement equivalent del nivell C1 en valencià i en castellà i del B1 en anglès o francès que és necessari per a l’expedició del títol de grau.
  • Els estudiants d’aquest grau tenen pràctiques professionals obligatòries de gairebé un curs complet, distribuïdes en primer, tercer i quart cursos. Aquestes pràctiques es duen a terme a les escoles del sistema educatiu valencià i exigeixen una dedicació a temps complet.
  • Els graus en Mestre/a en E. Primària i Mestre/a en E. Infantil comparteixen 13 assignatures que sumen 84 crèdits comuns, fet que facilita l’obtenció dels dos títols.
 • Grau en Mestre/a en Educació Primària
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 500
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià, Francès
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/grau_primaria
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General10,173
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.8,16
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Magisteri
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, 446021 València (València)
  963 864 490 Geolocalització
 • Grau en Mestre/a en Educació Primària
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,2
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,2
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,2
  Grec II: 0,2
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,2
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques
  imatge de la noticiaAquest màster proporciona formació investigadora avançada en les especialitats de Didàctica de les Arts Visuals, Didàctica de les Ciències Experimentals, Didàctica de les Ciències Socials, Didàctica de l'Educació Física, Didàctica de la Llengua i Literatura, Didàctica de les Matemàtiques i Didàctica de la Música. En aquest sentit, el màster compta amb la participació de professorat acreditat per la seua llarga trajectòria de recerca i el seu prestigi internacional. El màster està dirigit preferentment a: i) Professors dels diferents nivells educatius no universitaris que desitgen completar la seua formació adquirint competències investigadores que els permeten realitzar accions d'innovació o recerca educativa per a la millora de la seua pràctica docent. ii) Titulats universitaris que desitgen iniciar o continuar la seua carrera acadèmica universitària en les àrees de coneixement i els departaments relacionats amb les especialitats del màster. Després de completar amb èxit el màster, es tindran els coneixements i les eines de nivell investigador suficients per poder accedir al doctorat en Didàctiques Específiques de la Universitat de València, o doctorats equivalents d'altres universitats. Este màster està ubicat en la Facultat de Magisteri de la Universitat de València i la seua docència s'impartix en aules d'esta facultat.
 • Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil d'ingrés recomanat als estudiants és el d'un titulat universitari de grau o equivalent en qualsevol de les especialitats i disciplines que tenen relació directa amb les assignatures dels plans d'estudis dels diferents nivells educatius espanyols, que tinguen inquietuds sobre com donar solució científica als problemes detectats en l'ensenyament i aprenentatge de les disciplines acadèmiques, amb coneixement acreditable de l'idioma anglès (almenys comprensió lectora equivalent al nivell B1) i amb capacitat de treball i temps suficients per adquirir les competències necessàries per ser un investigador que proporcionen les assignatures del màster.

   

 • Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques
  Criteris d'admissió

  La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster:
  - Tindrà en compte el que estableix l'article 17 del Reial Decret 1393/2007. En particular, en el cas de sol·licitants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, la Comissió de Coordinació Acadèmica en demanarà el suport i l’assessorament adequats dels serveis competents de la Universitat de València, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.
  - Tindrà en compte la normativa de la Universitat de València vigent, així com els procediments i requisits d'admissió fixats per aquesta i pel pla d'estudis del màster, entre els quals podrà haver-hi requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines.
  - Valorarà els mèrits de cada sol·licitant atenent als criteris exposats a continuació, i podrà realitzar entrevistes personals i/o totes aquelles proves que estime convenient per valorar i prioritzar, si cal, les sol·licituds.
  En funció de la situació de cada estudiant sol·licitant, la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster en Recerca en Didàctiques Específiques aplicarà els criteris següents:
  Criteri general d'admissió al màster:
  1. Tots els sol·licitants han d'acreditar, per qualsevol dels procediments previstos, un domini de comprensió lectora de l'idioma anglès equivalent al nivell B1.
  Criteris particulars d'admissió al màster:
  1. L’acreditació de tenir el títol del màster en Professor/a d’Educació Secundària de la Universitat de València, del certificat del Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP) o d'un altre títol equivalent és suficient per poder cursar l'itinerari de la didàctica específica corresponent a l'especialitat cursada en aquest títol.
  2. L'acreditació de tenir el títol de grau o un altre d’equivalent en alguna de les especialitats reconegudes en el Reial Decret d'especialitats per a professors d'educació secundària obligatòria i batxillerat (RD 1834/2008) és suficient per poder cursar l'itinerari de la didàctica específica corresponent a l'especialitat cursada en aquest títol. Aquests títols de grau són, almenys, els següents: Belles Arts, Biologia, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (o INEF/IVEF), Ciències de la Vida i del Medi Ambient, Conservatori Superior de Música, Estadística, Farmàcia, Filologia, Física, Geografia, Història, Enginyeries (Agrícola, Industrial, etc.), Matemàtiques, Medicina, Química, Veterinària o altres d’equivalents.
  3. A) Els sol·licitants que acrediten estar en possessió d'un títol de diplomat o graduat en Mestre en Educació Infantil poden ser admesos en les especialitats de Didàctica de l'Educació Física, Didàctica de la Música, Didàctica de les Arts Visuals i Didàctica de la Llengua i la Literatura.
  B) Els sol·licitants que acrediten estar en possessió d'un títol de diplomat o graduat en Magisteri poden ser admesos si acrediten haver cursat un itinerari d'especialització, relacionat amb l'especialitat del màster triada, entre els que defineix el pla d'estudis del grau en Mestre d'Educació Primària de la Universitat de València, o una altra formació equivalent. Els itineraris actuals són:
  - Especialista en Arts i Humanitats. Dóna accés a les especialitats de Didàctica de les Arts Visuals i Didàctica de les Ciències Socials.
  - Especialista en Ciències i Matemàtiques. Dóna accés a les especialitats de Didàctica de la Matemàtica i de Didàctica de les Ciències Experimentals.
  - Especialista en Educació Musical. Dóna accés a l'especialitat de Didàctica de la Música.
  - Especialista en Educació Física. Dóna accés a l'especialitat de Didàctica de l'Educació Física.
  - Especialista en Llengua Estrangera. Dóna accés a l'especialitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura.
  4. Els sol·licitants que acrediten estar en possessió del títol de graduat en Magisteri, Ciències de l'Educació o Psicologia o del títol de diplomat en Magisteri poden ser admesos si acrediten haver cursat en la seua etapa de formació prèvia un màster en estudis equivalents amb un mínim de 18 crèdits de continguts en algun dels títols de grau esmentats en el punt 2 relacionats amb l'especialitat triada.
  5. Els sol·licitants que acrediten estar en possessió d'un títol de grau o equivalent diferent dels esmentats en els punts 2, 3a, 3b i 4 poden ser admesos si, a més de la titulació, acrediten oficialment posseir experiència docent d'almenys 3 anys impartint assignatures relacionades amb l'especialitat triada a centres d'ensenyament de primària i/o de secundària amb ensenyaments reglats.
  6. Els sol·licitants titulats en música per un conservatori superior de música o en dansa per una escola superior de dansa, han d'acreditar posseir el títol superior en qualsevol especialitat.
  7. Quan els sol·licitants acrediten estar en possessió d'un títol de diplomatura, grau o equivalents no esmentats en els apartats 1 a 6 anteriors i complir els requisits d'accés de la Universitat de València (vegeu secció 4.2.1), la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster estudiarà de manera individualitzada les sol·licituds i valorarà la necessitat de demostrar una experiència docent o una formació disciplinària prèvies a l'admissió al màster.
  8. Quan els sol·licitants acrediten estar en possessió d'un títol universitari emès a països no pertanyents a l'espai europeu d'educació superior i haver superat el tràmit d'accés, la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster estudiarà de manera individualitzada les sol·licituds i valorarà la necessitat de demostrar una experiència docent o una formació disciplinària prèvies a l'admissió al màster.
  La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster podrà indicar a cada aspirant que no complisca cap d'aquests requisits els estudis mínims que hauria de cursar.
  Selecció d'estudiants.
  La selecció d'estudiants es farà entre les sol·licituds que complisquen els criteris d'admissió indicats en els apartats 4.2.1 i 4.2.2. En cas que la demanda d'una especialitat siga superior a l’oferta de places, es prioritzaran les sol·licituds seguint els criteris següents, ordenats de major a menor importància i sempre referits a l'especialitat:
  a) Criteris generals:
  1. Acreditació de títol de màster en Professor/a d’Educació Secundària, Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) o un altre títol equivalent.
  2. Titulació i expedient acadèmic.
  3. Experiència professional com a professor a centres amb ensenyaments reglats d'educació primària, secundària o d’universitat.
  4. Experiència investigadora i publicacions.
  5. Coneixement addicional de l'anglès o d'altres idiomes.
  6. Participació en cursos, seminaris, congressos, etc.
  7. Entrevista personal.
  8. Manifestació argumentada d'interès.
  b) Criteris articulars:
  Si la Comissió de Coordinació Acadèmica ho estima convenient, proposarà proves de nivell als sol·licitants en aquells aspectes formatius que suposen un prerequisit per a aquest màster. Els sol·licitants hauran de superar el nivell mínim exigit per la comissió en aquestes proves. Els resultats d'aquestes proves seran valorats per a la selecció dels estudiants.

   

 • Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 140
  Idioma: Castellà i valencià
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/masterdidacticas
  Facultat de Magisteri
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, 446021 València (València)
  963 864 490 Geolocalització
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària
  imatge de la noticiaEl màster universitari en Professor/a d’Ensenyament Secundari proporciona l’habilitació professional que permet exercir a centres públics i privats d’ensenyament com a professor i professora d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes. S’estructura en les especialitats: Biologia i Geologia; Dibuix; Economia; Educació Física; Filosofia; Física i Química; Llengua Estrangera: alemany, francès, anglès, italià i portuguès; Geografia i Història; Llengües i Cultures Clàssiques: Grec i Llatí; Llengua Castellana i la seua Literatura; Llengua Catalana i la seua Literatura; Matemàtiques; Música; Orientació Educativa; Tecnologia i Processos Industrials; Formació i Orientació Laboral; Àrees de FP en les especialitats: Biosanitària; Serveis Socioculturals i a la Comunitat; Empresa, Comerç i Turisme; Informàtica i Sistemes Electrònics.
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària
  Perfil d'ingrés recomanat

  Tal com exigeix l’ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, és un requisit indispensable per accedir a aquest màster el domini de les competències relatives a l’especialitat que es desitge cursar. Mitjançant la seua titulació universitària o a través d’una prova dissenyada a aquest efecte, les persones interessades han de demostrar que posseeixen els coneixements bàsics del camp disciplinari corresponent.

  Així mateix, haurà d'acreditar-se el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marco Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació N.º R (98) 6 del Comité de Ministres d'Estats Membres de 17 d'octubre de 2000.

  Per a l'acreditació del domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marco Comú Europeu de Referència per a les Llengües s'aplicarà la Taula d'equivalències que en cada moment haja sigut aprovada pel Consell de Govern i, per tant, en vigor en la Universitat de València.

  Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la UV.

  Es reconeixerà la competència de nivell B1 als estudiants que hagen cursat i superat batxillerat bilingüe, excepte acreditació oficial que ho modifique. 

  L'alumnat que no puga acreditar el Nivell B1 del *MCERL (Marc Europeu de Referència per a les Llengües), podrà obtindre-ho, superant les Proves d'Acreditació de Coneixement de Llengües Estrangeres (PACLES), que realitza la Universitat a través del Centre d'Idiomes de la Universitat de València.

  La configuració bilingüe del sistema educatiu valencià determina l'exigència que els futurs docents tinguen una adequada capacitació en les nostres dos llengües oficials. Així, per a obtindre el títol de màster es requerix l'acreditació, a la finalització del mateix, de les competències lingüístiques en català/valencià, almenys en el seu nivell C1. Els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers la llengua materna dels quals siga diferent del castellà deuran també acreditar per a l'obtenció del títol el nivell C1 de castellà.

   

 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària
  Criteris d'admissió

  Partint del perfil d'ingrés per a l'accés a cadascuna de les especialitats del màster en Professor/a d'Educació Secundària a la Universitat de València, s'estableixen els nivells de priorització de titulacions següent:

  Nivell de prioritat 1: Titulacions que permeten l'accés directe i de manera preferent a cada especialitat.

  Nivell de prioritat 2: Titulacions que permeten l'accés directe a cada especialitat, només en cas que l'oferta siga superior a la demanda existent de les titulacions preferents.

  Nivell de prioritat 3: Titulacions que permeten l'accés a cada especialitat, només en cas que l'oferta siga superior a la demanda existent de les titulacions de les anteriors prioritats i sempre mitjançant prova d'accés.

  Les sol·licituds s'ordenaran d'acord amb la prioritat de la titulació d'accés. En el cas que siga major l'oferta que la demanda de titulacions de prioritat 1, es podran completar les places restants amb estudiants de titulacions de prioritat 2. Si, tot i això, encara és major l'oferta que la demanda de titulacions de prioritat 1 i prioritat 2, les places restants es podran completar amb estudiants de titulacions de prioritat 3 que hagen superat la prova d'accés.

  La prova d'accés serà única per a cada especialitat. Estarà dissenyada per a acreditar el domini dels coneixements disciplinares propis de l'especialitat de màster que es desitja cursar i versarà sobre els continguts de les matèries pròpies de cadascuna d'aquestes especialitats.

  Les titulacions de cada nivell de prioritat per a cada especialitat del màster són les següents:

  • Especialitat de Biologia i Geologia:

  Prioritat 1

  Biologia

  Bioquímica i Ciències Biomèdiques

  Biotecnologia

  Ciències Ambientals

  Geologia

  Enginyeria Geològica

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Ciències de la Mar

  Farmàcia

  Enginyeria Agrònoma

  Enginyeria forestal

  Medicina

  Odontologia

  Veterinària

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació de ciències o ciències de la salut, amb realització de prova d'accés

  • Especialitat de Dibuix:

  Prioritat 1

  Arquitectura

  Arquitectura Tècnica

  Belles arts

  Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

  Disseny i Tecnologies Creatives

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Conservació i Restauració

  Història de l'Art

  Enginyeria Industrial

  Enginyeria Civil

  Enginyeria d'Obres Públiques

  Altres títols de disseny equivalents al grau

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació, amb realització de prova d'accés

  • Especialitat d'Economia:

  Prioritat 1

  Administració i Direcció d'Empreses

  Economia

  Finances i Comptabilitat

  Intel·ligència i Analítica de Negocis

  Negocis Internacionals

  Turisme

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Ciències Actuarials

  Comerç i Màrqueting

  Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

  Dret

  Enginyeria d'Organització Industrial

  Relacions Laborals i Recursos Humans

  Sociologia

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació de ciències socials i jurídiques o enginyeria i arquitectura, amb realització de prova d'accés

  • Especialitat d'Educació Física:

  Prioritat 1

  Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Mestre/a en Educació Primària, menció en especialista en Educació Física

  Títol superior de Dansa

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Altres titulacions amb realització de prova d'accés

  • Especialitat de Filosofia:

  Prioritat 1

  Filosofia

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Humanitats

  Història

  Antropologia

  Sociologia

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació d'humanitats o ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

  • Especialitat de Física i Química:

  Prioritat 1

  Física

  Química

  Enginyeria Química

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Bioquímica i Ciències Biomèdiques

  Biotecnologia

  Farmàcia

  Enginyeries: Elèctrica, Electrònica, Mecànica, de Materials, de l'Energia

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura, amb realització de prova d'accés de física, de química, o d'ambdues, depenent de la titulació cursada

  • Especialitat de Formació i Orientació Laboral:

  Prioritat 1

  Administració i Direcció d'Empreses

  Dret

  Relacions Laborals i Recursos Humans

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

  Criminologia

  Comerç i Màrqueting

  Economia

  Finances i Comptabilitat

  Gestió i Administració Pública

  Enginyeria d'Organització Industrial Psicologia

  Sociologia

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació de ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

  • Especialitat de Geografia i Història:

  Prioritat 1

  Arqueologia

  Geografia i Medi Ambient

  Història

  Història de l'Art

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Humanitats

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació d'humanitats o ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

  • Especialitat de Llengua Castellana i Literatura:

  Prioritat 1

  Estudis Hispànics (Filologia Hispànica)

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Llengües Modernes i les seues Literatures, amb minor en Estudis Hispànics

  Altres filologies, amb minor en Estudis Hispànics

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació d'humanitats o ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

  • Especialitat de Llengua Catalana (Valencià) i la seua Literatura:

  Prioritat 1

  Filologia Catalana

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Altres filologies, amb minor en Filologia Catalana

  Llengües Modernes i les seues Literatures, amb minor en Filologia Catalana

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació d'humanitats o ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

  • Especialitat de Llengua Estrangera:

  Prioritat 1

  Filologia Corresponent

  Llengües Modernes i les seues Literatures, amb maior en llengua corresponent

  Traducció i Mediació Interlingüística, amb llengua B corresponent

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Altres filologies, amb minor en llengua corresponent

  Llengües Modernes i les seues Literatures, amb minor en llengua corresponent

  Traducció i Mediació Interlingüística, amb llengua C corresponent

  Mestre/a en Educació Primària, menció en especialista en la llengua estrangera corresponent

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  No hi ha altres opcions d'accés

  • Especialitat de Llengües i Cultures Clàssiques: Grec i Llatí:

  Prioritat 1

  Filologia Clàssica

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Altres filologies, amb minor en Filologia Clàssica

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  No hi ha altres opcions d'accés

  • Especialitat de Matemàtiques:

  Prioritat 1

  Matemàtiques

  Matemàtica Computacional

  Estadística

  Física

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Ciència de Dades

  Enginyeria Informàtica

  Enginyeria Multimèdia

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació d'arquitectura, enginyeria, ciències o ciències socials, amb realització de prova d'accés

  • Especialitat de Música:

  Prioritat 1

  Títol Superior de Música

  Història i Ciències de la Música

  Musicologia

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Maestre/a en Educació Primària, menció en especialista en Educació Musical

  Titulacions equivalents al títol Superior de Música

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Graduat universitari més grau professional de Música

  • Especialitat d'Orientació Educativa:

  Prioritat 1

  Pedagogia

  Psicologia

  Psicopedagogia

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Educació Social

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  No hi ha altres opcions d'accés

  • Especialitat de Tecnologia i Processos Industrials:

  Prioritat 1

  Arquitectura

  Enginyeria (totes)

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Biotecnologia

  Ciència i Tecnologia dels Aliments

  Física

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació de ciències, amb realització de prova d'accés

  • Àrea de Formació Professional: Empresa, Comerç i Turisme:

  Prioritat 1

  Administració i Direcció d'Empreses

  Comerç i Màrqueting

  Finances i Comptabilitat

  Intel·ligència i Analítica de Negocis

  Negocis Internacionals

  Turisme

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Dret

  Economia

  Geografia i Medi Ambient

  Enginyeria d'Organització Industrial

  Relacions Laborals i Recursos Humans

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació de ciències socials, amb realització de prova d'accés

  • Àrea de Formació Professional: Especialitats Biosanitàries:

  Prioritat 1

  Biologia

  Bioquímica i Ciències Biomèdiques

  Biotecnologia

  Ciència i Tecnologia dels Aliments

  Infermeria

  Farmàcia

  Fisioteràpia

  Medicina

  Nutrició Humana i Dietètica

  Odontologia

  Òptica i Optometria

  Veterinària

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Logopèdia

  Podologia

  Psicologia

  Química

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació de ciències o ciències de la salut, amb realització de prova d'accés

  • Àrea de Formació Professional: Especialitats d'Informàtica i Sistemes Electrònics:

  Prioritat 1

  Enginyeria Informàtica

  Enginyeria Multimèdia

  Enginyeria Electrònica

  Enginyeria de Telecomunicació (totes les seues modalitats)

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Ciència de Dades

  Qualsevol altra titulació d'enginyeria o arquitectura

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació de ciències, amb realització de prova d'accés

  • Àrea de Formació Professional: Especialitats de Serveis Socioculturals i a la Comunitat:

  Prioritat 1

  Antropologia

  Educació Social

  Mestre/a en Educació Infantil

  Mestre/a en Educació Primària

  Pedagogia

  Psicologia

  Psicopedagogia

  Sociologia

  Turisme

  Treball Social

  Prioritat 2

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1)

  Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

  Criminologia

  Comunicació Audiovisual

  Geografia i Medi Ambient

  Història

  Història de l'Art

  Periodisme

  Publicitat i Relacions Públiques

  Prioritat 3

  (si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

  Qualsevol altra titulació de ciències socials o humanitats, amb realització de prova d'accés

  La llista anterior es refereix a titulacions de grau, si bé té caràcter extensiu a les llicenciatures, enginyeries, arquitectura, diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectura tècnica de les quals, en el seu cas, deriven. D'altra banda, i com que no existeix un catàleg de titulacions que determine la denominació de les titulacions, la llista anterior s'entén aplicable a titulacions amb diferent denominació, però amb contingut equivalent a les de la taula.

  Per a l'admissió a cada especialitat s'aplicarà la priorització de titulacions indicada en els requisits d'accés.

  Dins de cada nivell de prioritat de titulacions els estudiants s'ordenaran d'acord amb el seu expedient acadèmic (d'1 a 10).

   

 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 800
  Idioma: Castellà, valencià, francès, anglès, alemany, italià i portuguès
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Professions: Professor i professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.
  Web específica titulació:
  www.uv.es/secundaria

Troba'ns

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa