Logo del portal
CATÀSTROFE SANITÀRIA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN TEMPS DE CRISI. EUROPA 1918-1945
The Triumph of death

(www.sanhisoc.es)