Logo del portal
Museus, aules i política: Cultura científica i tecnològica en la Transició espanyola
Cabecera MUSAUPOL
MUSAUPOL estudia la cultura científica i tecnològica en Espanya durant la Transició, en dos espais (l’aula i el museu) privilegiats per entendre la co-producció de cultura i societat. Presenta un espectre ampli de casos que analitzen la construcció de les pràctiques pedagògiques de les ciències experimentals i la musealització i patrimonialització de la ciència i la tecnologia, en estreta connexió amb els processos polítics. Proposa una nova manera d’apropar-se a un període amb una historiografia ja sòlida i extensa però encara jove, a través de la història de la ciència i la tècnica i un ventall de metodologies: des de fonts tradicionals com les manuscrites i les impreses, fins a anàlisi d’objectes i espais museològics i història oral. MUSAUPOL estudia les interaccions i interseccions de la cultura científica i tecnològica amb els processos de canvi polític que es van viure en Espanya arran de la fi de la dictadura franquista. Estudia els règims de co-producció de la cultura científica i tecnològica en el museu i l’aula i de la societat civil i l’esfera política, en el marc de la Transició en Espanya, com procés de canvi polític cap a una nova institucionalitat democràtica.

Acronym: MUSAUPOL

Reference code: PID2019-104897GA-I00

Keywords: Transició, museus de ciència, tecnologia, ensenyament i dàctica de les ciències, indústria, llibres de text, psicologia educativa, divulgació, nacionalisme, internacionalisme

Start date: June / 2020.

End date: February / 2024.

Project type: AGE - Challenge