University of Valencia logo Logo University Institute of Biotechnology and Biomedicine (BIOTECMED) Logo del portal

Biotecnologia i Metabolisme Vegetal

 • Biotecnologia en espècies forestals i aromàtiques
 • Metabolisme primari i ingenieria metabòlica vegetal
 • Regulació de la resposta al estrés abiòtic en plantes

Proteïnes en Biotecnologia

 • Proteïnes de membrana
 • Tràfic de proteïnes
 • Proteïnes de la matriu extracel·lular

Biotecnologia de Microorganismes en Agroalimentació

 • Control biotecnològic de plagues
 • Microbiologia i biotecnologia enològiques
 • Patògens en aqüicultura

Biomedicina amb Llevats Model

 • Genòmica funcional de llevats
 • Regulació del cicle cel·lular en eucariotes
 • Immunologia de les infeccions fúngiques

Biologia Molecular i Cel·lular en Biomedicina

 • Genètica molecular del desenvolupament i models biomèdics
 • Genòmica traslacional
 • Neurobiologia molecular
 • Neurobiologia
 • Farmacologia Cardiovascular