Universitat de ValènciaUVsocietat,UVsocietat Logo del portal

DATANAU

En el context actual, resulta d'interés per a la Universitat de València continuar la seua visibilitat a les comarques i els municipis de la seua àrea d'influència, mitjançant la transferència de coneixements generats en la nostra institució i la destinatària de la qual és la societat valenciana. Ens referim a l'oferta d'accions formatives organitzades en el territori (programa de formació al llarg de la vida “Unisocietat”, programa de conferències i seminaris en “Universitat i Territori”, etc.) que s'estan desenvolupant durant els últims anys.

La Universitat de València, a través de la participació del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat-VRPTS, va crear en 2010 un programa denominat DATANAU, amb la finalitat de disposar d'una base de dades de personal docent i investigador de la Universitat que permetera donar resposta a les iniciatives que des de llavors venen organitzant-se en el territori. Una base de dades de la qual formen part més de 2.300 membres del PDI de la UV.

Els canvis esdevinguts en la nostra plantilla de personal docent i investigador durant l'última dècada 2010-2020 (baixes per jubilacions, noves incorporacions de joves investigadors, ampliació de línies d'investigació, etc.) ens aconsellen procedir a l'actualització del fitxer DATANAU; labor que està duent a terme la Unitat de Suport del VRPTS. Aquesta actualització i ampliació, mitjançant el registre d'informació relativa a investigació, formació i vinculació territorial del PDI de la UV, milloraran els serveis que ofereix la Universitat de València en el seu territori d'influència.

 

Procediment per a l'exercici del dret d'accés (solament PDI ja pertanyent a DATANAU)

El procés perquè un PDI puga consultar o realitzar alguna modificació en l'enquesta realitzada per al programa DATANAU és el següent:

  1. Emplenar el fitxer de "Exercici del dret d'accés" per part del PDI.
  2. Tramitació del fitxer citat (via electrònica o per registre d'entrada) a la unitat de suport del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial.
  3. Resolució del dret d'accés al fitxer per part del Vicerectorat.
  4. Enviament de la resolució d'accés i l'annex del fitxer (enquesta DATANAU) al PDI per part de la unitat de suport.

Model d'enquesta al PDI
Resultats de participació DATANAU 2010-2011