GUSTAV MAHLER:
ELS TEXTOS DE LES SEUES OBRES

traducció de Guillem Calaforra