Web page of

FRANCESC JESÚS HERNÀNDEZ I DOBON

 

 

Professor jubilat del Departamento de Sociologia i Antropologia Social, adscrit a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, i de l'Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives.

Retired teacher of Departament of Sociology and Social Anthropology, in the Social Sciences Faculty of Valencia University, and of University Institute of Creativity and Educational Innovations.

Profesor jubilado del Departamento de Sociología y Antropología Social, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, y del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas.

e-mail francesc.j.hernandez@uv.es | curriculum vitae català | castellano |

RECERCA I PUBLICACIONS | Research and Publications | Investigación y publicaciones 

Repositori digital Universitat de València

Google Scholar | Biblioteca Nacional | Dialnet | Library of Congress |

CURSOS ON LINE | On line courses

 

Blogs personals: Els meus articles en el Levante | Cadafal educatiu |

 

Primera pàgina en internet: 20-9-1996 | Creació d'aquesta pàgina: 13-11-1997 | Si vols veure com era aquesta pàgina històrica, fes clic ací.