SANTA MARIA DEL LLUCH

Santa Maria del Lluch  |  Descripció del santuari  |  Visita al temple i plànol

Pàgina principal


Text: Aurelià J. Lairón
Fotos: David Pau
© de la documentació pertanyent a l'Ajuntament d'Alzira - Regidoria de Cultura
© del diseny i maquetació web pertanyent a Manuel Soler Barber