Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Bàsquet l'Alqueria del Basket Logo del portal

Presentació

La Càtedra és un instrument específic que facilita una àmplia col·laboració de L’Alqueria del Basket amb la Universitat de València amb l'objectiu de desenvolupar activitats de formació, investigació, divulgació o transferència de tecnologia i coneixement.

La càtedra constitueix un mitjà per a crear activitats que redunden, d'una banda, en la comunitat universitària i, per un altra, servir de vehicle de transferència i difusió de coneixement, així com de promoció de la innovació socioeconòmica i tecnològica en la societat.