càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Presentació de l'Observatori

El Vicerectorat d’Innovació i Transferencia, en el context de millora i impuls del programa de càtedres institucionals i d’empresa de la Universitat de València (UVCÀTEDRES), ha creat un repositori de bones pràctiques per a aquest tipus d’activitats, l’Observatori EXCELLENTIA EX CATHEDRA, gestionat per l’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència [OPEX] de la Universitat de València.

L'Observatori:

  • És un banc d’experiències on, després d’haver estat degudament seleccionades i avaluades per un comitè d’experts i expertes, es recullen les bones pràctiques desenvolupades per qualsevol càtedra institucional i d’empresa del sistema universitari espanyol, juntament amb la informació necessària per a fer possible un contacte més pròxim i operatiu.
  • Pretén afavorir, d’una banda, la identificació de tendències i de pràctiques innovadores en el desenvolupament de les activitats de les càtedres institucionals i, d’altra banda, servir de mitjà per donar-les a conèixer, promoure’n la discussió i anàlisi i afavorir-ne la difusió i transferència.
  • Es configura com un espai de consulta oberta pensat per al personal investigador, per a les entitats interessades en aquest tipus de col·laboracions amb la Universitat i el personal tècnic i/o directiu responsable, que vulguen intercanviar i aplicar, en el seu àmbit, les experiències que altres institucions han desenvolupat amb èxit.

Premis

L'Observatori convocarà anualment  els Premis EXCELLENTIA EX CATHEDRA de la Universitat de València a les millors bones pràctiques en el desenvolupament de les activitats desenvolupades per una càtedra institucional. Aquests premis suposen un reconeixement a les bones pràctiques desenvolupades per qualsevol càtedra institucional pertanyent a una universitat espanyola que complisquen els requisits que s’estableixen en les bases de la convocatòria escaient.