càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Presentació

L’Observatori Excellentia Ex Cathedra de la Universitat de València és un instrument d’anàlisi i reflexió de les càtedres institucionals i d’empresa del Sistema Universitari Espanyol (SUE). Actualment, l’Observatori compta amb un repositori de bones pràctiques, una revista de divulgació i amb un programa d’estudis e informes amb la que és encaixa la primera edició del Mapa de Càtedres Institucionals y d’Empreses del SUE.

L’objectiu d’aquest projecte és la contribució a territorialitzar l’activitat de les càtedres que promou el SUE i acumular i donar a conèixer aquestes dades més significatives de la distribució de càtedres a Espanya, perfilant així un retrate realista d’aquest útil i valuós instrument de cooperació amb el que les universitats interactuen amb la societat, fixant sinergies productives amb l’àmbit públic i privat.

Per configurar-lo s’ha consultat les pàgines webs institucionals de cada una de les universitats espanyoles entre l’1 i el 15 d’octubre de 2018, completant així una cartografia digital de càtedres del SUE on apareixen cada una de les universitats espanyoles amb el seu nombre de càtedres actives, la repercussió d’aquestes activitats a nivell estatal i autonòmic, la naturalesa de les entitats promotores i la seua distribució segons l’àrea de coneixement que pertanyen.

En sentit estricte convé aclarir que encara que el Registre d’Universitat, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d’Educació i Formació Professional del Govern d’Espanya, apareixen inscrites 84 universitats, no totes tenen càtedres firmades amb empreses o institucions o no fan publiques aquestes dades en les seues webs institucionals.

Característiques de la distribució territorial de les Càtedres Universitàries en el SUE

  1. De les 84 universitats espanyoles 73 publiquen dades sobre aquesta activitat: el 100% de les universitats públiques (50) y el 68% (23) de les 34 universitats privades.
  2. En el seu conjunt, el SUE compta amb un total de 1.159 càtedres.
  3. El 82,3% (954) pertanyen les 50 universitats públiques i el 17,7% (205) pertanyen a les universitats privades.
  4. Top10 Càtedres 2018: Es tracta d’obtenir una foto fixa anual de les 10 universitats on es concentren la major quantitat de càtedres de SUE i qual és el seu pes en el conjunt del SUE.

Aquest gràfic apareixen ordenades pel nombre de càtedres que tenen en vigor les 10 primeres universitats del SUE. Aquelles que tenen el mateix nombre de càtedres firmades apareixen ordenades alfabèticament. En el seu conjunt, aquestes universitats constitueixen el TOP10 Càtedres 2018, acumulen el 37,79% (438) del total de càtedres del SUE.