càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Pot concórrer a aquesta convocatòria qualsevol càtedra institucional del sistema universitari espanyol.

A aquest efecte, s’entén per càtedres institucionals i d’empresa, aquelles estructures específiques, resultants  d’una unió  estratègica i duradora, que es formalitzen mitjançant la signatura d’un conveni entre una universitat espanyola i altres entitats o empreses dirigides a projectar les activitats universitàries (la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement i tecnologia, així com la difusió cultural i de la ciència) en àmbits especialitzats de coneixement d’àmplia repercussió social.