càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Les categories en les quals necessàriament han d'encaixar les bones pràctiques presentades a l'Observatori són les següents:

  1. Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats acadèmiques.
  2. Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de recerca i innovació.
  3. Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.
  4. Bones pràctiques en la direcció i gestió dels recursos de les Càtedres per al desenvolupament de les seves activitats.

A aquests efectes, es defineix com a bona pràctica, en qualsevol dels quatre àmbits enumerats anteriorment, el conjunt de principis, mesures, actuacions i experiències que, havent reportat avantatges de diferent tipus (acadèmiques, millora de l'ocupació universitària, econòmiques, socials, de satisfacció, etc.) per a les organitzacions promotores de la càtedra institucional de forma constatada i provada, es pugui plantejar com a possible referent a seguir per apropar la millora a altres entitats.