Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Ciutat de València Logo del portal

Cartell
II jornada científica-tècnica sobre l’aigua residual com a font de recursos

El pròxim 1 de desembre, la Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l’Aigua Residual de la Universitat de València celebra la III Jornada Científica-Tècnica sobre l’aprofitament de l’aigua residual com a font de recursos. La cita serà en el Saló d’Actes de la Fundació Universitat Empresa-ADEIT en València.

 

En l’acte d’inauguració de la jornada participaran la vicerectora d’Innovació i Transferència, M. Dolores Real, la responsable R+D+i de l’empresa Depuración de Agua del Mediterráneo, Silvia Doñate, i Alberto Bouzas, director de la càtedra DAM.

L’aprofitament de les aigües residuals tractades suposa un pilar bàsic per promoure un ús més racional de l’aigua. No obstant això, les aigües residuals s’han de concebre no només com una font d’aigua sinó també com una font d’altres recursos com ara energia, nutrients i altres productes de valor afegit. Aquest enfocament s’emmarca en els plantejaments de l’Economia Circular que fomenta un ús més sostenible dels recursos naturals.

La jornada comptarà amb experts en control i monitorització de contaminants en aigua, en recuperació de nutrients del aigua residual, en control d’olors a les EDAR i en valorització del biogàs produït a les EDAR, provinents d’empreses i centres de investigació tals com ADD Synergy, Tecnalia, AIMEN, INL, AINIA, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Valladolid i Universitat de València.

L’esdeveniment és d’accés gratuït i està dirigit a entitats públiques, professionals del sector de la depuració d’aigües, investigadors i estudiants universitaris afins al tractament de l’aigua residual i la recuperació de recursos inclosos en aquesta.

 

Data 1 de desembre de 2021 de 08:45 a 13:45. Dimecres.

 

Lloc de realització Saló d’Actes de la Fundació Universitat Empresa-ADEIT

 
Organitza

Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l’Aigua Residual.

https://www.uv.es/catedra-dam/ca/catedra-dam-gestio-integral-recuperacio-recursos-aigua-residual.html

 

Contacta carlos.mp@uv.es

 
Més informació