University of Valencia logo Logo CSIF. Secció Sindical Logo del portal

UV Regulations

Reference Rules File(s)
ACSUV 6/1997

Acord de Consell Social 6/1997. Catàleg de funcions de personal funcionari

ACGUV 205/2009

Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 28-III-2017)

IUV 6/2019

Instrucció de la Gerència 6/2019 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral de treball

IUV 5/2019

Instrucció de la Gerència 5/2019 sobre la gestió de la dedicació horària en la Universitat de València

IUV 3/2019

Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2019