Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filosofia del Dret i Política Logo del portal

Doble Grau en Dret i en Criminologia

1r curs

Crèdits totals: 66 | Obligatori: 60, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35055 Sociologia jurídica 6 Obligatori Veure fitxa
35200 Teoria del dret 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

4n curs

Crèdits totals: 70,5 | Obligatori: 61,5, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 9 Optatiu

5r curs

Crèdits totals: 61,5 | Obligatori: 61,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35227 Filosofia del dret 4,5 Obligatori Veure fitxa
35095 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
35094 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35089 Investigació privada: tècniques i deontologia professional 4,5 Optatiu Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.