• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Dret

Nombre de crèdits del títol: 345

Matèries formació bàsica: 36

Matèries obligatòries: 273

Matèries optatives: 15

Pràctiques externes: 15

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1923

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
90

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: -

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: ------

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Francisco Javier Palao Gil/ Rafael Marimón Durá/ Javier Guardiola García

Coordinador/a de la titulació Jorge Correcher Mira

Coordinador/a de pràctiques externes Ana Isabel Lois Caballé

Coordinador/a de mobilitat Asunción Colás Turégano

Interès acadèmic, científic o professional:

El doble grau en Dret i Criminologia proporciona la formació, els coneixements i la metodologia necessaris en ambdós camps. Forma professionals amb una formació jurídica bàsica capaços de defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes dins la societat. I també, professionals que donen resposta a les necessitats socials de seguretat i de prevenció i control de la delinqüència des del respecte al marc jurídic establert i des de la confiança en les polítiques socials destinades a prevenir la delinqüència i minimitzar-ne els efectes.

Informacions pràctiques:

L'estudiantat d'aquesta doble titulació cursa el grau en Dret amb l'itinerari Juridicocriminològic i el grau en Criminologia amb la menció en Detectiu Privat/Detectiva Privada. La planificació d'aquests estudis permet obtenir els graus en Dret i en Criminologia en cinc cursos. En cas que s'abandone el programa de doble titulació i es vulga continuar amb un dels dos graus, l'estudiantat pot triar en quin dels dos continua.