Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història Moderna i Contemporània Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Optatiu: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 60 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 14, Optatiu: 16.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43384 Treball fi de màster 14 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 16 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43361 Relacions de gènere en la història 6 Optatiu Veure fitxa
43369 Tècniques d´investigació: opcions epistemològiques i metodològiques des d'una perspectiva feminista 10 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.