Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història Moderna i Contemporània Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40377 Cicle de conferències 5 Obligatori Veure fitxa
40882 Ensenyaments en xarxa 5 Obligatori Veure fitxa
40378 Treball fi de màster 20 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40928 Cultura, política i societat en els feixismes 5 Optatiu Veure fitxa
40923 Liberalisme i monarquia: l'aprenentatge de la cultura política constitucional, 1780-1868 5 Optatiu Veure fitxa
40891 Liberalisme, democràcia i estat-nació al segle XIX: cultures polítiques i identitats col*lectives 5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.