Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història Moderna i Contemporània Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40377 Cicle de conferències 5 Obligatori Veure fitxa
46706 Història contemporània: controvèrsies, mirades i perspectives historiogràfiques 5 Obligatori Veure fitxa
46705 Metodologia i fonts per a la investigació 5 Obligatori Veure fitxa
46704 Treball Fí de Màster 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
46684 Coneixement i ús públic del passat 5 Optatiu Veure fitxa
40928 Cultura, política i societat en els feixismes 5 Optatiu Veure fitxa
46642 Cultures polítiques d'esquerra a l'Espanya del segle XX 5 Optatiu Veure fitxa
46599 Feixisme i dictadures. Cultura, política i societat 5 Optatiu Veure fitxa
46621 Franquisme i antifranquisme. Passat i present 5 Optatiu Veure fitxa
46604 Història cultural de la política. Identitats socials en el segle XIX 5 Optatiu Veure fitxa
46623 Història cultural: subjectes, objectes i mètodes 5 Optatiu Veure fitxa
46665 Les Amèriques contemporànies: pràctiques socials, polítiques i culturals 5 Optatiu Veure fitxa
46634 Política i cultura del liberalisme del segle XIX: un enfocament transatlàntic 5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.