Logo UVLogo USALDoctorat en Lectura i Comprensió Logo del portal

Antecedents

La lectura i la comprensió són temes de recerca científica i àmbits professionals de gran interès per a la societat. En l'àmbit de la recerca científica, la lectura i la comprensió han sigut des d'antic objecte preferent en l'àmbit de la psicologia. En la lectura conflueixen des dels processos més bàsics de tipus perceptiu i atencional, com els processos més complexos en els quals intervé la memòria, la comprensió, el raonament o els aprenentatges més complexos. És més, la lectura i la comprensió són activitats humanes paradigmàtiques de la ment on conflueixen aspectes neuro-cognitius, comportamentales i socials de gran complexitat. Les seues alteracions (p. ex., dislèxia) i els seus processos d'adquisició i aprenentatge han servit per a aprofundir en el coneixement de la ment i el cervell. D'altra banda, l'estudi científic de la lectura en diferents idiomes, alfabètics i no alfabètics, ha incrementat considerablement el nostre coneixement sobre llenguatge i les seues particularitats en els diversos idiomes.