Logo UVLogo USALDoctorat en Lectura i Comprensió Logo del portal

Presentació

Els objectius d'aquest programa de Doctorat poden resumir-se en tres:

  • Formar investigadors en el camp dels processos psicològics de lectura i comprensió de textos i en els àmbits de l'anàlisi lingüística del discurs i la promoció de la lectura.
  •  Contribuir al desenvolupament del coneixement teòric i aplicat d'alt nivell sobre la lectura, la seua adquisició, la comprensió i els seus trastorns, així com les seues derivacions en els àmbits educatiu i editorial, amb especial èmfasi en els entorns de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació.
  • Difondre i promoure en contextos acadèmics i professionals, així com en la societat en general, el coneixement sobre la importància lectura i la comprensió en la societat actual, així com col·laborar amb empreses i institucions en el desenvolupament de tècniques, procediments i metodologies per a l'anàlisi, avaluació i la intervenció en els processos de lectura i comprensió.