Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Odontologia Logo del portal

El perfil d’ingrés recomanat és la llicenciatura o el grau en Odontologia, la llicenciatura o el grau en Medicina i metges especialistes en Estomatologia.

- Acreditació de B2 d'una de les dues llengües pròpies de la Universitat de València que no les tenen com a llengua materna. L’acreditació s’ha de fer mitjançant certificat oficial o  la realització una prova oral i escrita.