Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Odontologia Logo del portal

Codi programa: 3143

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorat-odontologia

Organització:Departamento de Estomatología

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr. D. José Vicente Bagán Sebastián

Places ofertes de nou ingrés:30 plazas

Objectius: L'objectiu principal d'aquest programa és elaborar i defensar una tesi doctoral en odontologia. En aquest procés, l’estudiant ha d'adquirir una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació, que els permeta reeixir en contextos amb poca informació específica, trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex, dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement, etc. L'objectiu específic d'aquest doctorat és formar persones competents en el desenvolupament de les tècniques de recerca pròpies de l'àmbit de l'estomatologia i l'odontologia, així com en l'avaluació i interpretació dels resultats obtinguts mitjançant aquestes tècniques. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorant i la doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior.

Descripció: La solicitud de verificación del doctorado en Odontología viene justificada por la necesidad de continuidad con nuestro actual Programa Oficial de Doctorado en Odontología de la Universidad de Valencia y con el anterior programa de doctorado Fisiopatología del Aparato Estomatognático, que se desarrolló en nuestro Departamento de Estomatología durante muchos años, tanto en sus cursos de doctorado como en la fase investigadora con la realización de numerosas tesis doctorales. La adaptación de estos estudios al Real Decreto 1393/2007 motivó la solicitud y tras su aprobación, la implantación de un periodo de formación constituido por el Master en Ciencias Odontológicas, de orientación investigadora, así como la presentación a verificación de esta propuesta de doctorado en Odontología.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: Jose.V.Bagan@uv.es